Sommaren har kommit
och semestertiderna är i full gång! 
 
Nu får många en välförtjänt temposänkning och chans till återhämtning. StigmaWatch rullar på och vi vill gärna uppmana till att fortsätta uppmärksamma oss på felaktig medierapportering om schizofreni även under sommaren.
 
StigmaWatch just nu!
 
StigmaWatch har nu varit igång i ett år. Vi har under denna tid fått in 146 ärenden och vi är nu sammanlagt 23 StigmaWatchers. Under juni har vi fått in 18 nya ärenden och av dessa har vi valt att gå vidare med 9 stycken. 4 notiser med exempel på bra rapportering har skickats in under juni månad.
Inspiration och goda exempel
 
Även om rapporteringen till StigmaWatch i de flesta fall handlar om felaktigt användande så finns det en rad goda och inspirerande exempel.
 
 
 
Diagnosen schizofreni blev första steget på vägen tillbaka
 
I Göteborgs-Posten publicerades en artikel av Mathias Pernheim med innehåll hämtat ur verkliga livet. För snart 20 år sedan fick Marcus Sandborg diagnosen schizofreni vilket blev första steget på vägen tillbaka.
 
Läs hela artikeln här!
 
 
 
Kimberly Hallberg – Att leva med schizofreni
 
Videotips från Schizofreniförbundets hemsida:
"För att bryta stigman runt psykisk ohälsa tänkte jag att jag ska dela med mig av mina upplevelser och mitt liv med diagnosen schizofreni. Jag hoppas att detta kan sprida lite mer information och förståelse för oss som lider av allvarliga psykiska sjukdomar. "
- Kimberly
 
Titta på Kimberlys videoblogg här!
 
Allt från bra respons till omöjliga fall
 
I det löpnade arbetet möter vi på alla typer av respons. De flesta fall är positiva och många gånger handlar det om fel ordval till följd av okunskap. Dessa fall leder oftast till att artiklar och formuleringar korrigeras.
 
 
 
Inget eget ansvar
 
Exempel på andra fall är när journalister hänvisar till ansvarig utgivare och på det sättet inte vill svara upp för sina egna formuleringar, något som vi tycker är mycket märkligt. I dessa fall tar vi det vidare till beslutsfattare högre upp i organisationen.
 
Uttalande från kändisar
 
Särskilt intressant blir det när kändisar uttrycker sig på ett felaktigt sätt, då de för många människor fungerar som förebilder. Den gångna månaden kontaktade vi en av jurymedlemmarna i Talang efter uttalande att ”Det känns schizofrent att vara med i talangjuryn”.
 
Omöjliga fall
 
Sedan har vi fall som är omöjliga. Aleksandr Lukasjenko, president i Vitryssland är ett sådant fall. Han har en förkärlek till att använda ordet ”psykos”. Senaste i raden av uttalanden från Lukasjenko är att farorna med coronaviruset skulle vara en psykos hos befolkningen. Lukasjenko är svår att kontakta men han får ändå plats i vårt arkiv.
 
 
Egen musik för StigmaWatch
 
Vi har haft ett första möte med en musikproducent i syfte att ta fram en egen ”Sonic Branding” eller unik ljudprofil för StigmaWatch. Det egna ljudet kommer bland annat användas i vår första informationsfilm som blir klar efter sommaren.
Juli och augusti slås ihop
 
Nyhetsbrevet i juli kommer att slås ihop med augusti-utskicket och kommer då att innehålla senaste nytt från StigmaWatch för både juli och augusti.
 
 
Vi önskar en riktigt härlig sommar och tackar för att du prenumererar!
 
Vänliga hälsningar,
Projektgruppen för StigmaWatch
 
 
StigmaWatch / IFS Göteborg
Lasarettsgatan 1
411 19 Göteborg

hello@stigmawatch.se
Facebook
Flickr
 
 
Detta epostutskick skickades till johan@ifsgoteborg.se
Du får detta meddelande för vi tror du vill vara en del av StigmaWatch-projektet.
 
 
SendinBlue
 
 
© 2020 StigmWatch / IFS Göteborg